Hei. Jeg er for tiden med ei jente,som over flere år har nesten dagligt brukt Amfetamin. Riktignok i små doser,men endog-gjennomsnittlig daglig… Pluss hun tar innimellom beroligenede tabletter (valium,sobril) , og røyker litt Hasj.
Hvis denne jenta skulle bli gravid,er det stor Utviklingsrisiko for dette barnet,og eventuelt hva ville disse farene være ? Mvh en undrende mann. Takk for svar

Mann, 29 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Ja det er risiko forbundet med bruk av legemidler og narkotiske stoffer under graviditet. Den Norske legeforening skriver i en artikkel følgende «Amfetamin gir vasokonstriksjon og dårligere blodtilstrømning til fosteret via placenta. Amfetaminmisbruk gir økt risiko for spontanabort, prematur fødsel, fosterdød og vekstretardasjon (mindre hodemål). Ved bruk tett opp mot fødsel vil abstinenslignende symptomer med økt uro eller unormal sløvhet kunne oppstå hos nyfødte. Langtidsstudier har dokumentert redusert IQ og problematferd«.

Når det gjelder bruk av valium, sobril eller andre benzodiazepiner, kan bruk under svangerskap føre til noen misdannelser, skader og abstinenser. Derfor anbefales det å avslutte bruk av disse medikamentene før evt. svangerskap. Om cannabis/hasj -«Det aktive stoffet tetrahydrocannabinol (THC) kan passere placenta over til fosteret. Studier viser en noe økt risiko for prematur fødsel og lav fødselsvekt ved hyppig bruk av cannabis».

Du kan lese mer utfyllende om narkotika- og legemiddelmisbruk fra den Norske legeforening her.