Hei, jeg har røykt ca. 2 gram på 3 uker, Altså 1 gram brukte jeg for 2 uker siden, og nå har jeg brukt det igjen og jeg skal ha en urinprøve om ca. 1 uke.

Er det innenfor å tro at det vil gå bra?

Har det i det hele tatt noe effekt å drikke mer (så man skiller ut mer urin med THC) Eller at man eventuelt trener svært hardt i tillegg?

Mann, 15 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Det er nok sannsynlig at urinprøven vil være positiv, Du skriver ikke noe om hvor ofte du røykte i denne perioden og det vil være avgjørende for hvor lenge THC kan spores. Ved et engangsinntak av en vanlig brukerdose (én cannabissigarett som inneholder mellom 5 til 20 mg THC) pleier man å kunne spore dette i opp til én uke etter inntak.Siden THC er fettløslig, kan stoffet lagres i fettvevet i kroppen. Røyker man hasj oftere enn én gang i uken vil man derfor få en opphopning av THC i kroppen, og det vil være mulig å påvise hasjbruk i urinen flere uker etter siste inntak. Vi kjenner ikke til noen metode som fjerner THC fra urinen.