Hei!

Vi har et familiemedlem som vi mistenker at drikker på kveld, alene. Sjelden eller aldri beruset når vi andre er tilstede, men det har hendt at hun har kommet påvirket til familiesammenkomster. Når hun blir konfrontert med at vi mistenker drikking, skylder hun på at hun sikkert var sliten,trøtt etc.
På hvilken måte kan vi møte dette? Det er alkoholisme fra før i familien.

Kvinne, 39 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi anbefaler de av dere i familien som er berørt av dette å ta kontakt med Veiledningssenteret for pårørende. Dette er et gratis lavterskeltilbud som gir støtte og veileding til pårørende. Der kan dere legge frem deres bekymringer og ulike perspektiver og bli enige om hvordan dere best kan forholde dere til situasjonen.