Hei, jeg biter meg merke til at det i media står mye om hvordan hasj og marihuana km utløse psykoser og schizofrene tilstander. Det jeg lurer på er om man da står i fare for å måtte leve i psykosen permanent, eller om det er noe som går over når rusen forlater kroppen?

Mann, 18 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er et godt spørsmål du stiller. For å svare ordentlig på spørsmålet ditt, må man vite litt om cannabisbruk og psykose.

Det er forskning som støtter hypotesen om at cannabis fremskynder schizofreni og andre psykoselidelser, hos sårbare individer. Det er gjort flere studier for å undersøke om cannabis kan lage psykose hos enhver, men det har de foreløpig ikke klart å vise. Det man vet, er at omtrent én prosent av den generelle befolkningen utvikler psykose. Hos cannabisrøykere er risikoen doblet, det vil si at omtrent to prosent av dem får psykose (kilde her).

Vi skiller mellom rusutløste psykoser og primærpsykoser.

Rusutløst psykose er en diagnose der det gjøres en antagelse om kausalitet mellom rusinntak og en forbigående psykose. Det vil si at psykosen ikke ville ha kommet uten rusbruk, og at psykosen opphører, forutsatt at rusbruken opphører.

Primærpsykoser er en psykose som i utgangspunktet ikke skyldes rusbruk, men andre tilstander, slik som schizofreni, stemningslidelse med psykose osv.

Du kan lese mer om rusutløste og primære psykoser her.

I klinisk praksis kan det være vanskelig å skille mellom rusutløste psykoser og primær­psykoser med en samtidig rusmiddelbruk, ettersom rusmiddelbruk og psykose­symptomer ofte opptrer samtidig, og fordi cannabisutløste psykoser ofte utvikler seg  til primærpsykoser.

Varigheten av psykosesymptomene etter at rusbruken er avsluttet, er ofte brukt som et diagnostisk kriterium for rusutløst psykose. Vanligvis vil psykosesymptomene ikke vare lenger enn en uke ved fravær av rusmiddelbruk, og pasienten bør være i delvis bedring etter en måned. Det finnes noen unntak for personer med vedvarende rusmiddelbruk, der psykosesymptomene kan vare lenger enn en måned.

Dette antyder at det er glidende overganger mellom rusutløste psykoser og primærpsykoser.

Spørsmålet om psykosegjennombruddet skyldes en underliggende primærpsykose, bør overveies tidlig, med en særlig årvåkenhet når psykosen vedvarer utover en måned. Det vil da være hensiktsmessig å foreta en symptomkartlegging over tid. Hvis psykose­symptomene vedvarer etter 6 måneder, skal en primærpsykosediagnose vurderes. Hvis det forekommer gjentatte episoder med rusutløst psykose, bør også en primærpsykose vurderes som en aktuell diagnose.

Kort oppsummert;

Hvis psykosen er rusutløst, opphører den oftest etter en uke (bedring innen en måned), forutsatt at rusbruken opphører. Skyldes psykosen en underliggende tilstand, som f.eks. schizofreni, kan den være langvarig, men fullt mulig å behandle.

Helt til slutt er det verdt å merke seg at de fleste (rundt 98 prosent) som røyker cannabis aldri utvikler psykose.

Noen ganger kan man derimot få ganske sterke angstreaksjoner av hasj – såkalt «noia» – med eller uten hallusinasjoner (cannabis er lett hallusinogent). Slike opplevelser er ikke farlige i seg selv, men kan være ganske ubehagelige. Noen får slike reaksjoner, andre ikke. Disse reaksjonene kan skje med hvem som helst som bruker cannabis, og er ikke forbundet med psykose.

Sjekk også ut Helsedirektoratets sider her, om cannabisbruk og psykose.