Finnes det «anonym» / konfisidell hjelp til å slutte med Sobril (høye doser) ?? gått på i 10 år!
Har prøv 2 ganger uten hell! Er livredd bivirkningene som medfølger nedtapping og stopp ! Vil ut av dritten men klarer ikke!
De rundt meg tror jeg har klart å slutte!
OG DET MÅ DE FORTSETTE Å TRO!
Mvh. Pilleavhengig

Kvinne, 38 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Normalt er dette noe legen din skal kunne være behjelpelig med. Legen har myndighet til å henvise deg til en egnet klinikk, der du vil være underlagt loven om taushetsplikt. Legen kan også gi deg en nedtrappingsplan som du kan følge på egenhånd. Å gå via legen vil nok være det beste alternativet for deg, og dersom du ikke har forsøkt å gå denne veien allerede, anbefaler vi at du prøver dette. Men vi tolker deg dithen at dette nok ikke er aktuelt for deg, så vårt svar blir deretter.

Når man trapper ned fra høye doser av denne typen legemidler, vil du uunngåelig oppleve abstinenser/bivirkninger. Dette er simpelthen noe du må gjennom, uansett hva slags metode du bruker for å trappe ned og avslutte din bruk. Men slike abstinenser vil alltid være forbigående etter en viss tid, og en fornuftig plan for nedtrapping vil hjelpe deg med å redusere abstinensplagene i en viss grad. Dersom du ved tidligere forsøk har opplevd kraftige bivirkninger ved nedtrapping/stopp, er dette kanskje et tegn på at du har gått for raskt frem disse gangene. En generell tommelfingerregel sier at høye doser benzodiazepiner skal nedtrappes med 10 % per uke, og at du kan bruke to uker på å gå av de siste 10 prosentene. Dette er jo noe du kan forsøke; sett opp en konkret og skriftlig plan for de neste elleve ukene, der den ukentlige dosen synker med 10 % fra uke til uke. Da er det selvsagt viktig at du er helt konsekvent og holder deg til denne planen, og at du «står i» de abstinensene som evt. vil inntreffe – og huske på at dette vil gå over med tiden.

Vi er usikre på hva du legger i «anonym» og «konfidensiell» hjelp; som nevnt er helsepersonell underlagt loven om taushetsplikt. Det samme reglementet gjelder uavhengig om du oppsøker det offentlige eller private hjelpeapparatet. Du kan lese mer om hvordan dette fungerer i denne artikkelen. Alternativt kan du oppsøke en anonym selvhjelpsgruppe, som kan gi deg støtte i din nedtrappingsprosess.