Overvåker politiet eller staten folk sine nettlogger og meldinger i forbindelse med narkotika? Kan denne meldingen bli sporet til meg for eksempel?

Mann, 15 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

For at politiet (og staten) skal kunne overvåke nettlogger og/eller meldinger i forbindelse med narkotika, må det ligge til grunn en mistanke om at noe kriminelt foregår eller har foregått. Det er dermed slik at det er lite sannsynlig at denne meldingen blir sporet til deg. Hver gang en person er på nett, legges det igjen elektroinske spor, men disse kan som sagt bare brukes i forbindelse med etterforskning.

Du kan lese mer om overvåkning og hva som er lov/ikke lov på Datatilsynets hjemmesider.