hva er de vanligste brukte rusmidlene blant ungdom og hvordan har utviklingen vært blant de siste 20 årene

Kvinne, 11 år fra Finmark


RUStelefonen svarer:

Det helt klart vanligste rusmiddelet blant ungdom er alkohol, etterfulgt av cannabis. For utviklingen de siste 20 årene anbefaler vi at du studerer SIRUS’ publikasjon Rusmidler i Norge 2015, se særlig kapitlene 2.7.1 og 5.4.1. Kapitlene 2 og 5 kan for øvrig også være interessante for deg å lese i sin helhet.

Siden dette høres ut som en skoleoppgave, anbefaler vi deg å ta en titt på vår hjemmeside, der du kan finne veiledning til skoleoppgaver.

Lykke til!