hvor mange dør av narkotika hvert år i USA

Kvinne, 14 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

USA har de siste årene hatt svært høye og økende antall dødsfall etter narkotikainntak. Narkotikabruk er nå den største årsaken til ulykkesdødsfall i aldersgruppa 15 – 64 år. Økningen i dødelighet de siste årene er nært knyttet til økningen i forskrivning av sterke smertestillende legemidler, inkludert substitusjons-legemidler. I 2010 registrerte myndighetene 38 329 slike dødsfall, 105 døde i uka (kilde: Nasjonal overdosestrategi 2014-2017).

47.055 mennesker i USA døde av en overdose medisin eller narkotika i 2014. I tillegg kommer alle narkotikarelaterte dødsfall, slik som ulykker osv.

Siden dette høres ut som en skoleoppgave, anbefaler vi deg å ta en kikk på vår veiledning til skoleoppgaver som du finner på våre nettsider.

Lykke til!