Hei
Lurer på om det er farlig å blande kokain med valium og alkohol, i verste fall kan du dø av det eller hva?

Mann, 19 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Ja, dette er en kombinasjon som potensielt kan gi betydelige komplikasjoner. Blandingsbruk er alltid et spørsmål om mengde, men på generelt grunnlag frarådes en kombinasjon av stimulerende (kokain) og dempende (valium, alkohol) stoffer. Dette er fordi slike kombinasjoner kan gi uforutsigbare virkninger og forsterke hverandres effekt (samt overdøve hverandre, slik at risikoen for overdoser øker). For øvrig vil vi også fraråde kombinasjonen valium + alkohol i seg selv; disse stoffene vil i kombinasjon kunne forsterke hverandres dempende virkning på sentralnervesystemet, som igjen regulerer pustesenteret.  Betydelige komplikasjoner – som pustestans og død – kan følgelig oppstå, også ved lavere doser.