Hva er konsekvensene for familien hvis man bruker heroin? (Til en skoleoppgeve)

, år fra


RUStelefonen svarer:

Det finnes nok ikke noe kort og enkelt svar på dette – folk er forskjellige, og reagerer forskjellig. Men mange pårørende vil nok bruke ord som «frykt», «fortvilelse», «sinne», «frustrasjon», «håp» og «skuffelse» for å beskrive hvordan de opplever sin situasjon. Helse Norge har generell informasjon om pårørende problematikk. De har også informasjon om ulike tilbud for pårørende til de med rus og psykiske problemer.  Vi anbefaler også at du tar kontakt med NKS Veiledningssenter for pårørende, og hører hvilke erfaringer de har med dette.