Jeg har brukt narkotika i snart 30 år. Jeg angrer og vurderer å bli aktiv i KrF. Bør vi innføre dødsstraff og ta i litt, som i Filippinene. Det blir for mye kos med dagens politikk. Hilsen Forvirret (42), Oslo vest

Mann, 11 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Dersom du ønsker dødsstraff i Norge, er neppe KrF. det rette partiet å melde seg inn i. Såvidt vi kjenner til er det ingen partier i Norge som ønsker å innføre dødsstraff (i fredstid). Politiske spørsmål ligger utenfor vårt mandat, men det er trolig en del uenighet om hvor mye kos det er med dagens politikk.