Hei. Jeg lurte bare på hva som er farlig dose (mg) å ta når det gjelder Nobligan/tramadol 50 mg? Altså hvor mye mg må man opp i før det blir farlig? Har ei venninne som liker å «ruse» seg på Nobligan, og jeg har ikke tellingen på hvor mange hun tar til dagen..

Kvinne, 24 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Hva er farlig dose (mg) Nobligan/tramadol?

Det er ganske mange faktorer som spiller inn når det gjelder hvor farlig Nobligan/tramadol kan være. Det kommer også litt an på hva du legger i ordet «farlig». I vårt svar har vi to perspektiver på «farlighet»: det ene er akutte forgiftninger og det andre er skader over tid/avhengighet.

Her er de viktigste faktorer:

På Giftinformasjonen sine nettsider kan du lese om toksisitet hos tramadol. Toksisitet betyr «hvor giftig er dette stoffet».

Som det fremgår av tabellen/listen nedenfor, må hun ta over 10-12 Nobligan/tramadol før det blir akutt farlig («opp til 600 mg gir vanligvis ingen eller mild forgiftning»). NB: Disse tallene gjelder ikke dersom hun blander med andre medikamenter eller alkohol. Da vil risikoen for forgiftning inntre ved lavere doser. Vi kan ikke gi deg eksakte tall nå det gjelder ev. blandingsbruk, men jo mer hun f.eks. har drukket eller spist andre medikamenter, jo større blir risikoen.

Toksisk dose for tramadol, voksne:

Ting du kan være oppmerksom på

Dersom din venninne stadig vekk virker trøtt, sløv, sliten og har små pupiller, kan dette være et tegn på at hun bruker en del Nobligan/tramadol. Hvis det er noe som vedvarer over tid, bør hun vurdere å få hjelp til å trappe ned og slutte med bruken.

Dersom hun bruker andre medikamenter, alkohol eller andre rusmidler sammen med Nobligan/tramadol, bør hun også vurdere å endre på bruken.

Både du og din venninne er velkomne til å kontakte oss for mer informasjon om både Nobligan/tramadol og andre stoffer/rusmidler når dere selv måtte ønske det. Alle som kontakter oss er helt anonyme.