En kamerat av meg inntok 1 ecstasy pille nøyaktig kl. 01.30. Etter 12 minutter ble han i løpet av 20 sekunder ekstremt kald på hender og føtter. Han har så store pupiller at iris ikke synes. 14 minutter etter inntak er pusten ikke regelmessig. Han merker dette selv og har normal virkelighetsoppfatning men uttrykker at han er bekymret. Han ser også dobbelt samtidig. Hendene hans er iskald pg drypper av svette. Dett gjelder også føttene. Dette skal i følge han selv ha vært en veldig kraftig pille. Hva er veien å gå videre nå med tanke på overnevnte ?

Mann, 23 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Først og fremst vil vi gjøre oppmerksom på at dette ikke er en akuttjeneste – det kan ta opptil flere dager å få svar via denne spørsmål og svar-tjenesten. Ved behov for akutt bistand, bør du kontakte AMK 113, legevakt 116 117, eller Giftinformasjonen 22 59 13 00.

Ovennenvte hjelpetiltak er nok uansett de riktige personene å kontakte i slike situasjoner. Symptomene kameraten din opplevde, er helt forenlige med hva man kan forvente etter inntak av høye doser MDMA (se særlig avsnittene «Virkninger og bivirkninger» og «Overdose» i lenken). I noen tilfeller vil dette gradvis gå over av seg selv, mens i andre tilfeller vil det være nødvendig med medisinsk hjelp. Vi håper at det går bedre med kameraten din nå, og at dere kontaktet helsepersonell dersom symptomene ikke gikk over av seg selv.

Nå i etterkant er det viktig at kameraten din får i seg fornuftige mengder væske, samt tar det med ro og tar tiden til hjelp, slik at han kan restitueres raskere. Enkelte kan føle seg ganske deprimerte i etterkant av en kraftig MDMA-rus; dersom dette gjelder for kameraten din, kan det være greit å fortelle ham at dette er helt normalt, og at det gradvis vil gå over i løpet av forholdsvis kort tid.