Hva gjør jeg? Observerer at partner bruker amfetamin. Det oppbevares i huset. Han gjør dette i smug, men mine mistanker gjør at jeg har leitet og funne dette. Han har brukt det hos venn før og vi snakket om dette, at dette er ikke noe jeg liker, men nå er det altså hjemme. Han hakker og drikker det. Han kjører bil, og kjører barna. Tror ikke han tar mye, men blir så usikker når han har ansvar for barn. Antar jeg må konfrontere han med dette, men det er så vanskelig. Ser på det som veldig alvorlig med barn i huset, og at jeg er medansvarlig når ikke jeg gjør noe?

42 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Dersom han ruser seg sammen barna, er det ikke bra. Dette er egentlig noe du bør vurdere å ta opp med barnevernet. Du kan jo si de til ham på forhånd, at dersom dette fortsetter må barnevernet få informasjon om det. Du er ikke ansvarlig for hva han gjør. Hans rusbruk vil heller ikke føre til at du får problemer med barnevernet. Men dersom du er vitne til at han gjør ting (ruser seg) på en måte som fører til (eller kan føre til) omsorgssvikt, da er du pliktig å melde fra om dette. Du bør vurdere å ta kontakt med Veiledningssenteret for pårørende og snakke med dem om hvordan du skal forholde deg til situasjonen videre. Det er ingen som kan tvinge ham til å endre seg, men han kan bli nektet å være med barna dersom han ruser seg. Dersom han bruker amfetamin jevnlig, skal han heller ikke kjøre bil (eller andre kjøretøy). Det er et brudd på vegtrafikkloven (kjøring i ruspåvirket tilstand). Dersom han blir stoppet, ryker nok lappen (i alle fall for en stund). I tillegg kan legen hans, dersom legen får informasjon om bruken, vurdere det slik at han ikke fyller helsekravene til å ha førerkort i det hele tatt (enten han kjører ruset eller ikke). Da vil han måtte dokumentere rusfrihet (prøver) i 6 mnd før han får lappen tilbake.