Hei. Jeg sitter med flere urinprøver som er tatt hos furst. Mitt spørsmål er da jeg ser att u-kreatinin ligger på 2, 15,19 og 9. Har prøvd å lese mye på nett, å har jeg forstått det riktig er att når det er så lave verdier att denne personen har jukset, altså inntatt mye vann for å prøve å lure prøvene?

Mann, 37 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Det kan være mange årsaker til avvikende kratininverdier i urinen. Referanseverdien på kreatinin er > 1,7. Med dette som utgangspunkt er det kun den du nevner på 2 som er noe lav; de andre er ikke lave.

Kreatinin kan variere betydelig gjennom døgnet. Ved rusmiddelanalysene kan unormalt tynn urin vanskeliggjøre analysene og kan indikere manipulert prøve. Inntak av 0,5 – 1 liter vann eller mer vil medføre at kreatinin i urin vil kunne falle ned til omkring 2 – 3 mmol/L over de neste par timene, og dette kan medføre at konsentrasjonen av rusmidler faller under påvisningsgrensen og rapporteres som negative.

Om det her er et forsøk på å lure, er umulig for oss å svare på. Er kreatininverdiene innenfor grensen, og prøvene negative, må rekvirenten ta det som en bekreftelse på at intet er påvist.

Vi anbefaler både prøvetaker og rekvirent å snakke med Fürst om analysene.