Takk for svaret om vival.Men vilke symtomer kan jeg få for brå slutt vival.Vil du svare meg på det Den legen som skrev ut den resepten har jeg ikke lenger.og den nye sa jeg skulle slutte brått.

Kvinne, 46 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Ved (for) brå seponering av Vival kan man oppleve å få abstinenssymptomer, slik som; uro, angst, kvalme, kramper, skjelvinger, hjertebank, økt puls og blodtrykk.  Abstinensene kan vare over lengre tid, men blir mildere ved en nedtrapping. Vi anbefaler deg derfor å ta opp temaet på nytt med din nye lege, slik at dere sammen kan finne en måte å avslutte medisineringen på, og som ikke byr på utfordringer i forhold til abstinenser. Du kan lese mer om benzodiazepiner på vår hjemmeside.