Nevøen min har gått på Subotex og avrusning flere ganger, men havner utpå hele tiden. Jeg er den kyniske i familien, for jeg mener at resten av familien «hjelper» han med å være narkoman. Han får bo gratis, de betaler ting for han og holder han med det han trenger – det er alltid mat og en varm seng til han. Til og med valium hvis det skjer triste ting for han.
Jeg ønsker at alle vi i familien burde få informasjon om hvordan vi skal forholde oss.
Jeg mener det blir galt å «hjelpe» han med livet så mye slik at han kan surfe seg gjennom dagen og bare gjøre det han vil. Men det er sikkert galt å være så «kynisk» som jeg hører at jeg er.

Kvinne, 52 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

At det oppstår uenighet mellom familiemedlemmer om hva som er det rette å gjøre i en slik situasjon, er hverken uvanlig eller merkelig. Vi tenker at det er viktig at familien klarer å ha gode samtaler rundt hva som er riktig å gjøre. Det beste er å prøve og komme til felles enighet om hvordan dere skal forholde dere til nevøens store og små behov for hjelp. Du etterspør informasjon om hva som er lurt å gjøre, men det er avhengig av hvilke utfordringer dere står overfor, og hva dere som familie klarer å enes om. Derfor er det vanskelig for oss å gi et kortfattet svar på spørsmålet ditt. Vi anbefaler dere derfor å ta kontakt med veilednindssenteret for pårørende. Der kan dere få tilbud om samtaler og hjelp til å løse uenigheten mellom dere, med veiledning kan dere forhåpentligvis klare å lage og enes om noen felles retningslinjer. Det vil i så fall bli enklere for både dere, og din nevø for fremtiden.