Jeg er mor til en gutt i 10 klasse. Han har innrømmet at han har røkt hasj ved noen anledninger. Nå lurer jeg på hva jeg kan gjøre for å hjelpe han til å ta de riktige valgene videre. Hvem kan jeg kontakte? Kan jeg forlange at han avlegger urinprøver? Hva om han nekter? Hodet er fult av bekymringer og spørsmål…

Kvinne, 40 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Du beskriver situasjonen ganske kort, så vi vet ikke så mye om hva han mener selv om situasjonen. Vil han fortsette å røyke hasj? Er han avhengig? – Altså vi vet ikke hva han tenker om situasjonen. Er det slik at han ikke vil slutte og/eller du ikke stoler på han.  Først og fremst vil vi si at det er fint at du er tydelig på hva du mener, og hvorfor du mener det du mener. Du kan lese mer på vår hjemmeside om skader hasj kan gi og virke konsekvenser det kan få for fremtiden, yrkesvalg m.m hvis politiet oppdager det.

Det er flere instanser du kan kontakte for å få råd i situasjonen. Familievernkontor der du bor og evt. barnevernet som har bred erfaring med slike og lignende saker. Du kan jo også vurdere om du skal ta kontakt med skolen og høre om de har noe forslag. Kanskje er det et problem som er kjent, eller bør bli kjent med på skolen der han går.