Hei.
Jeg bruker Zopiclone hver kveld.
Jeg bruker Paralgin Forte ved kroniske smerter AV OG TIL.
Jeg bruker Sobril eventuelt, men svært lite.

Følgende spørsmål: I henhold til de nye retningslinjene for sertifikat så vil ikke dette være forenelig med tre medikamenter?
Så om jeg hadde kuttet ut zopiclone og brukt sobril inntill 30 mg per dag, så hadde det vært ok fremfor zopiclone.Det er jo egentlig helt sprøtt. Jeg vil ikke bruke Sobril fast, som jeg blir sløv av. Er dette den eneste løsningen når jeg sliter med søvnvansker? Det blir jo værre for meg å forandre antall medikamenter enn det gjør å bruke dem jeg allerede gjør. Jeg vil jo bli sløvere av å forandre dose og innhold.

Stemmer det jeg har summert opp eller har dere noen idee om hva jeg kan gjøre? Eller hvordan jeg kan forholde meg til legen?
Jeg blir ganske fortvilet over dette for medisinene gjør at hverdagen min blir bra. Jeg ønsker ikke å bli rusa, og det gjør jeg heller ikke av disse.
Håper dere kan svare meg.
Takk

Kvinne, 42 år fra


RUStelefonen svarer:

Følgende er spesifisert i de nye helsekravene til førerkort: 

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler – døgndoser (helsekrav til førerkort)

Førekortgruppe 1

Helsekrav oppfylt ved bruk av:

Helsekrav er også oppfylt ved bruk av følgende legemidler dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring:

Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner.

Bruk av to eller flere legemidler

For deg vil det si at du kan enten ta inntil 30 mg Sobril per døgn, eller inntil 7,5 mg Zoplicon per døgn (dersom du venter minst 8 timer før du kjører). Alternativt kan du ta inntil 15 mg Sobril og inntil 3,75 mg Zoplicone i døgnet (minst 8 timer før kjøring). 

Opioider – kortvarig smertebehandling (helsekrav til førerkort)

 Ved kortvarig smertebehandling brukes ofte doser som førerkortinnehaveren verken har opparbeidet toleranse for eller kjenner virkningen av. Ved kortvarig smertebehandling er helsekravet derfor ikke oppfylt ved kontinuerlig medisinering gjennom døgnet. Det stilles krav om at enkeltdose skal være anbefalt av lege og inntatt 8 timer før kjøring.
Bruk av to eller flere legemidler
  • Ved bruk av to legemidler opplistet i helsekravene i § 36 (lovdata.no), reduseres angitt døgndose med 50 %.
  • Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36.

Ved bruk av flere legemidler som kan påvirke kjøreevnen, men som ikke er opplistet i § 36, skal legemiddelbruken vurderes etter det generelle helsekravet (§ 35).

Om du tar Paralgin Forte av og til, og etter anbefaling fra lege, kan du ta dette, men du må vente minst 8 timer før du kjører. Du kan ta halv dose Paralgin Forte og halv dose ( 15 mg Sobril eller 3,75 mg Zoplicon) Sobril eller Zoplicone den dagen du tar Paralgin Forte, men du kan ikke ta alle tre samme dag. Du må også da vente minst 8 timer før du kjører.

Så slik vi forstår deg, stemmer det du skriver. Du kan ikke ta tre medikamenter samme dag. Og om du skal ta to medikamenter, så må du halvere dosene som er oppgitt. Ved bruk av Zoplicone og/eller Paralgin Forte, må du vente minst 8 timer før du kjører.

Slik vi forstår de nye reglene, er de ganske absolutte og mye strengere enn tidligere. Det er mulig å søke dispensasjon, for å gjøre dette trenger du en uttalelse/erklæring fra lege eller annen helsepersonell. Denne personen, sammen med fylkesmannen opptrer som sakkyndig. For å få dispensasjon, må vurderingen være at det er svært urimelig å avslå søknaden. Vi anbefaler deg å snakke med legen om en eventuell løsning.