Hei er en tørrlagt alkoholiker/pille avhengi.
Går på remeron 30mg, er det regnet som et rusmiddel?

Mann, 45 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det kommer litt an på hva du mener med rusmiddel. Mirtazapin (som er virkestoffet i Remeron) står ikke på narkotikalisten og er derfor ikke klassifisert som narkotika. Det betyr imidlertid ikke at det er umulig å ruse seg på det. Noen kan nok oppleve en rusfølelse av disse legemidlene, men dersom du tar dem som medisin i henhold til avtale med lege vil ikke vi anse at dette dreier seg om rus.