Hei. ???? Jeg er mamma til en gutt på 16 år som av og til røyker hasj. Han tar tisse prøver annenhver uke, og de har vært positive dessverre . Min sønn har og diagnosene Tourette syndrom , ADHD, Asperger syndrom, angst og tvang. Han går på spesialtilpasset opplegg på skolen.
Jeg lurte på om dere hadde noen gode råd å gi meg i forhold til tiltak som kan funke. Han vil slutte, men er lett å lede…. Han har få venner, og han en er 23 år og ruser seg han og. Min sønn får ikke lov å gå med han , men jeg vet de treffes fordet…
Er i en håpløs situasjon . Håper på råd.
[innlegget er redigert for å ivareta anonymitet, red.]

Kvinne, 47 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Dersom det stemmer at han er motivert for å slutte med hasj, anbefaler vi at dere tar kontakt med et Hasjavvenningsprogram. Dette er noe som finnes i store deler av landet, og disse har god erfaring med å hjelpe ungdom i slike situasjoner. Eventuelt kan også fastlegen henvise han videre til et egnet tiltak i spesialisthelsetjenesten – både omkring hans rusbruk, og/eller hans øvrige psykiske sykdomsbilde. Snakk med sønnen din om hva han synes om dette, evt. om han har noen andre ønsker. Dere kan også involvere legen hans i denne dialogen.

Se for øvrig vår veileder Barnet mitt bruker narkotika/alkohol. Du er også velkommen til å kontakte oss på tlf. 08588 for en mer utdypende samtale (åpent hver dag 11-19, tirsdager og onsdager 10-19).