Hvor mange tabletter paracet 500mg kan man ta før man ligger dårlig ann på en dag? I forhold til helseskader.

Kvinne, 14 år 


RUStelefonen svarer:

Hvor mye paracet en person kan ta før det går utover indre organer er indviduelt, men rent generelt og i henhold til pakningsvedlegget anbefales det maks 1 gram opptil tre ganger i døgnet. Altså maks 3 gram i døgnet fordelt på 3 inntak.