Hvor mange paracet og ibux må man spise for å få overdose? Jeg har en venninne som har spist over 14 tabletter og det skjedde ingenting med henne uten om at hun kastet opp.

, 19 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi gjør oppmerksom på at RUStelefonens spørsmålstjeneste ikke er en akutttjeneste, og at det kan ta opp til 7 dager på å få svar. Ved akutte situasjoner, må du ringe AMK 113, legevakt på 116 117 eller kontakte Giftinformasjonen 22 59 13 00 (døgnåpen).

Dette er hva Felleskatalogen sier om overdose Ibux og Paracet:

Ibux (Ibuprofen): Toksisitet: Barn: 100-150 mg/kg ga lette og 300-400 mg/kg ga moderate til alvorlige forgiftninger. Voksne: 3 g ga lette symptomer. >8-10 g vurder sykehusinnleggelse. >20 g har gitt meget alvorlige forgiftninger. >6 g vurder oppfølging av nyrefunksjonen (spesielt ved risikofaktorer).

Paracet (Paracetamol): Toksisitet: Spedbarn/premature 0-3 måneder: Risikogruppe, kontakt Giftinformasjonen. Barn 3 måneder-6 år: <170 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne og barn >6 år: <150 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer (inntil 12 g, som alltid er toksisk). Ved doser over dette, til sykehus (gjelder barn og voksne). Risikofaktorer kan være underernæring, dehydrering, medisinering med enkelte enzyminduserende legemidler og ev. kronisk høyt alkoholforbruk. Subakutt og terapeutisk overdosering kan gi forgiftning, og gjentatte overdoser gir særlig økt risiko.

Ved overdosering av Paracet eller Ibux bør man alltid kontakte Giftinformasjonen eller legevakt. Symptomer på overdosering Paracet kan oppstå i opptil 1,5 døgn etter inntak, og det er viktig med så rask behandling som mulig før symptomutbrudd, da overdose kan føre til leversvikt.