Hei jeg lurer på om det er mulig og finne spor av alkohol i urin etter 8 dager med dagens prøver ?Tatt hos legen med tanke på at en skal være rusfri i et år ?
Skal ikke misbruke står det men hva er misbruk?3 halvlitere til en middag feks 8 dager før prøve blei alagt?

Mann, 32 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det finnes flere måter å undersøke om det har forekommet alkoholbruk.

Ved vanlig blodprøve eller urinprøve, vil alkoholinntak (etanol) kunne påvises i maks 1 døgn etter avsluttet inntak. Ved såkalt ETG eller ETS-prøvetaking, kan man påvise alkoholinntak (ved å se etter omdanningprodukter av etanol) i opp til 5 døgn etter siste inntak – avhengig av mengde drukket. Til slutt finnes noe som heter CDT-prøver, men dette er blodprøver. Denne kan påvise langvarig høyt alkoholbruk i opp til 14 dager etter drikkestopp. Slik vi forstår din situasjon, handler dette om tre halvlitere 8 dager før prøvetaking. Dette vil ikke kunne påvises i noen av ovennevnte prøver.