Hei
Jeg har tatt 3x50mg nobligan og 4x1000mg paracet etter en operasjon i en uke nå.
Jeg har nå stoppet inntak av begge fordi jeg nå er smertefri. Hvor lenge må jeg vente før jeg kan kjøre bil igjen?

Mann, 32 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Tramadol (virkestoffet i Nobligan) har en forholdsvis kort halveringstid, og vil normalt være ute av blodet innen et døgn etter siste inntak. Vi anbefaler likevel at du forhører deg med fastlegen som skriver ut disse medisinene, slik at du evt. kan få et klarsignal derfra før du kjører bil.

Det finnes konkrete grenseverdier for hva som er tillatt blodkonsentrasjon av en rekke stoffer (deriblant legemidler) i trafikken. Tramadol står ikke oppført på noen slik liste, men FHI skriver bl.a. følgende:

For enkelte stoff er det ikke fastsatt straffeutmålingsgrenser fordi sammenhengen mellom konsentrasjon av stoffet i blodet og graden av påvirkning er svært variabel, eller dårlig dokumentert. Men også de stoffene som mangler straffeutmålingsgrenser, kan gi meget betydelig påvirkning, også ved lave stoffkonsentrasjoner. I slike saker vil en individuell sakkyndig vurdering fortsatt være nødvendig for å fastslå påvirkningsgraden.

Se for øvrig også Førerkortveilederen fra Helsedirektoratet (avsnitt «Opioider – kortvarig smertebehandling»).