Hvorfor er narkotika ulovlig? Gjerne kom med eksempler.

Kvinne, 14 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi antar at dette er spørsmål til en skoleoppgave og anbefaler deg å gå inn på våre sider om veiledning til skoleoppgaver. I Store norske leksikon har de også en fyldig beskrivelse av narkotikaens historie, årsaker til at det er ulovlig, samt ulike konvensjonene og lovgivning som regulerer omsetning og bruk av narkotiske stoffer.