Hei!
Hva skal man gjøre om man mistenker at noen i nærfamilien selger narkotika?

Mann, 47 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Det kommer nok veldig an på situasjonen, hvem vedkommende er og hvilken relasjon du har til hen. Først og fremst vil vi anbefale at du snakker direkte med den det gjelder, på en mest mulig rolig og nøktern måte. Fortell konkret om de mistankene du har, og hvor de kommer fra. Vær tydelig på at du tar denne samtalen ut av bekymring, og ikke for å dømme vedkommende. Vis at du kan være en støttespiller for vedkommende dersom hen har problemer, og forsøk å legge til rette for at den det gjelder kan snakke mest mulig fritt om situasjonen – uten å legge føringer eller ord i munnen på hen. Du vil kanskje ha nytte av å studere vår guide til pårørende i forkant av dette. Denne omhandler riktignok bruk og ikke salg av rusmidler, men mange av prinsippene der er likevel relevante i din situasjon.

Du må samtidig være forberedt på at den det gjelder kanskje ikke ønsker å snakke om dette, eller benekter det hele. Dette er tross alt en ganske naturlig respons, dersom det viser seg at dine mistanker er reelle. Men ved å ha tatt initiativ til en slik samtale, har du i det minste vist vedkommende at hen kan komme til deg på et senere tidspunkt, dersom hen skulle trenge noen å snakke med om dette.

Dersom den det gjelder er mindreårig, anbefaler vi at du kontakter Barnevernet og hører hva de tenker om denne situasjonen. Vi kan ikke råde deg til om du skal eller ikke skal kontakte politiet – dette kommer nok an på utfallet av en samtale mellom deg og den det gjelder, samt sakens natur. Det er likevel ingenting i veien for at du tar en uformell samtale med ditt lokale politikontor og hører hva de har å si om dette, uten dermed å anmelde vedkommende.

Du er selvsagt også velkommen til å skrive inn til oss på nytt med et mer utfyllende spørsmål, eller å kontakte oss anonymt for en utdypende samtale på tlf 08588 (åpent alle dager 11-19, tirsdager og onsdager 10-19) eller chat (åpent mandag-fredag 11-17, tirsdager og onsdager 10-17).