Hvilket miljø er det rund stoffet LSD?

Kvinne, 14 år fra


RUStelefonen svarer:

LSD (samt hallusinogener generelt) er et type rusmiddel som brukes forholdsvis sjelden sammenlignet med mange andre rusmidler. Det betyr at LSD-miljøene ofte vil være ganske små, spredte og lukket. Når det er sagt, så kan det være stor forskjell mellom de miljøene der LSD brukes. For de aller fleste vil LSD være noe man prøver et fåtall ganger, før man går videre med sine vanlige liv – med eller uten bruk av øvrige rusmidler. På denne måten blir det egentlig litt upresist å snakke om «LSD-miljøer» overhodet. LSD er ikke nevneverdig vanedannende, og det er ikke et stoff som vanligvis omsettes «på gata». Det betyr at det heller ikke finnes noe sånt som «den typiske LSD-bruker». Noen fellesstrekk kan man likevel se; miljøer der LSD brukes er ofte dominert at forholdsvis unge mennesker, altså i en alder mellom sent i tenårene til omkring tredveårene. Kreativitet og åndelighet er ofte også en interesse iblant denne gruppen, men dette er langt ifra noe som gjelder alle.