Hei:)
Jeg lurer på hvorfor vi mennesker ruser oss, har det noe med stress?

Mann, 16 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er mange ulike grunner til at folk ruser seg, og stress er bare én av disse. Dette er noen flere mulige eksempler:

Hvorfor prøver noen rusmidler?
> Det virker spennende eller morsomt.
> De er nysgjerrige på hvordan det er.
> De andre gjør det, og de ønsker å være del av et sosialt fellesskap.
> De har lyst på rusopplevelser.
> De har problemer med skole/familie og presset fra samfunnet.
> De ønsker å rømme fra virkeligheten fordi de har psykiske vansker, eller fordi hverdagen er så vanskelig å forholde seg til.

Noen fortsetter å ruse seg fordi:
> De liker rusen
> Livet er kjedelig uten rus
> De har blitt vant til å være ruset og synes livet er komplisert og vanskelig å takle uten bruk av rusmidler
> De føler press fra venner
> Noen opplever at de får abstinenser (tunge bivirkninger) etter at de har brukt rusmidler en stund, noe som gjør at de bruker mer for å døyve
abstinensene.
> Noen har blitt avhengig av rusmiddelet.

Husk også at det finnes mange ulike måter å ruse seg på; det finnes mange typer rusmidler, og det er stor variasjon mellom hvor ofte/mye folk ruser seg.