Kan man få varige skader i vevet etter å ha satt heroin/amfetamin intramuskulært i flere år?

Kvinne, 35 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Man kan i hvert fall få skader av å sette rusmidler intramuskulært. Du kan lese mer om dette i FHIs smittevernveileder. Her står det blant annet:

Hudinfeksjoner og abscesser er vanlig hos misbrukere. I enkelte tilfeller kan disse utvikle seg til et alvorlig septisk/toksisk bilde. Bakteriell endokarditt er en velkjent følge av injeksjon. En viktig årsak til utvikling av bakterielle infeksjoner er at langkomne stoffmisbrukere injiserer intramuskulært eller subkutant, de såkalte ”skin-poppers”. De har dårlig allmenntilstand, og vansker med å finne blodårer for injeksjon. En annen mulig årsak til bakterielle infeksjoner er at narkotiske stoffer eller brukerutstyr er forurenset. Forurensning kan også skje under håndteringen av stoff. Utstrakt bruk av sitronsyre for å oppløse narkotiske stoffer kan medvirke til hud- og muskelskader som kan gi gode vekstvilkår for bakterier. 

De nevner også sårbotulisme og miltbrann.

Vi er usikre på om skadene gir varige men om de behandles riktig, det kan du eventuelt forhøre deg med lege om.