Røyker en del hver dag..
Når en leser på enkelte sider, ser en at det kan henge i opptil 1 måned, for de som røyker mye..

Spørsmålet er, er det lovlig å kjøre «dagen derpå»..
Går ut ifra at svaret er nei? å de som røyker innimellom må belage seg på 4 uker uten å kjøre etter rett?

Eventuelt hvor lenge er det fornuftig å vente?

Mann, 33 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det er faste grenser for ulike narkotiske stoffer i blodet tilsvarende «promillegrensen» på 0,2 promille for alkohol.  Når det gjelder THC, det viktigste virkestoffet i cannabis, tilsvarer 0,2 promille 0.004 mikromol per liter blod. Røyker du hver dag, er det ganske sannsynlig at du har verdier med THC i blodet som overstiger disse grenseverdiene til enhver tid. I så fall vil du i følge lovverket ikke være skikket til å  kjøre på noe tidspunkt.

Røyker du en gang i blant,for eksempel en gang i uken eller sjeldnere, kan THC påvises i blod- og spyttprøver i opp til  24 timer.

Dette gjenspeiler hva loven sier om kjøring etter bruk av cannabis. Om formen og allmenntilstanden er bra nok til å kjøre selv om THC-en er ute av blodet, blir en vurderingssak du selv må ta.

Helsedirektoratets retningslinjer knyttet til førerkortforskriftens helsekrav sier at «Helseskadelig bruk som gir økt trafikksikkerhetsrisiko, eller avhengighet av illegale, rusgivende stoffer», ikke er forenelig med å inneha førerkort. Noen leger vil nok mene at all bruk av illegale rusmidler er helseskadelig rusmiddelmisbruk, mens andre ser litt mer nyansert på dette. Men i ytterste konsekvens kan til og med sporadisk bruk av cannabis føre til tap av førerkort.