Vi har en oppgave som handler om forskjellige generasjoners forhold til alkohol. Har dere noen statistikk på alkoholbruken nå og for 20 år siden? Er det økning i forbruk, eller ikke? har andre rusmidler blitt vanligere?

Mann, 17 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette er en interessant problemstilling. Den beste statistikken vi kan tipse deg om, er SIRUS’ årlige publikasjon Rusmidler i Norge. I kapittelet om alkohol vil du finne en rekke statistikker som viser utviklingen på ulike områder de siste tiårene, og det samme gjelder også øvrige rusmidler i kapittelet om narkotika. Vi vil også tipse om UngData-rapporten, selv om denne kun omhandler ungdom, og viser bare utviklingen for de siste fem årene.