Hei,
Jeg bruker Noblgan 50mg x 3 pr. dag som fast medisin. Kan jeg da miste førerkortet når jeg kjører bil? Jeg vet der tilvenningsfase osv. Samt maks grense er på 6 stk pr dag før man blir fratat førerkortet, Men jeg lurer på hvordan mitt forbruk vil slå ut hvis jeg skulle bli stoppet av Politiet?

Mann, 50 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi antar at du har førerkort i førerkortgruppe 1, og i førerkortveilederen til Helsedirektoratet står det som følger:

Opioider ved kronisk smertebehandling (helsekrav til førerkort)

For førerkortgruppe 1 er helsekrav oppfylt dersom

  • det er klar medisinsk indikasjon
  • det er minst en uke etter siste doseøkning
  • det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter
  • legemidlene er langtidsvirkende, og
  • det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opioid

I henhold til førerkortveilederern bryter du ikke helsekravene når du; bruker 50×3 Nobligan daglig, ikke har trappet opp siste uken og venter 8 timer etter doseøkning. Ved trafikkontroll vil det vises på prøver, men så lenge dette er foreskrevet av lege vil det ikke bli noe reaksjoner på bruk fra politiet. Er du på noen måte usikker, bør du kontakte legen din, så du er helt sikker på at du ikke bryter noen regler.