Hei, sirka 1 uke siden ble jeg tatt med 30 gram av politiet… Det jeg lurer på om de kan beslaglegge førerkortet mitt? Jeg ble ikke tatt i bil eller kjørte. De tok heller ikke pisseprøve på meg.. Men skal til retten kan dommeren plutselig si at jeg skal gi fra meg førerkortet selvom jeg er ren? Siden rettsak pleier som regel og være noen måneder senere..

Mann, 20 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi er kjent med, må det foreligge bevis for bruk av illegale rusmidler før et førerkort evt. kan inndras. Det er ved bruk av illegale rusmidler at man ikke vil oppfylle de generelle helsekravene til å inneha førerkort. Straffelovens paragraf 231 og 232 oppgir kun bøter og/eller fengsel som mulig strafferamme. Det kan likevel tenkes at det finnes et lovverk som forbyr førerrett etter besittelse/salg av rusmidler, men dette er i så fall ikke vi kjent med – vi anbefaler at du forhører deg med en advokat omkring dette.