Hei, en barndomsvenn av meg driver med blandt annet hasj av det vi vet om. Dette har begynt å påvirke han mer og mer i hverdagslivet, ettersom han nå ikke klarer å gjennomføre noe. Droppet ut av skolen. Sliter med motivasjon osv.
Han har røyka siden ungdomsskolen.
Er det noe vi rundt han kan gjøre for å avverge eller forminske dette? Vil jo at han skal ha det best mulig. Moren hans vet ikke hva hun skal gjøre eller hvor gun skal starte. Er det en måte å kunne «tvinge» han til å bli nykter? Eller er dette umulig ettersom han er over 18?

Kvinne, 19 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Det viktigste dere kan gjøre er å være rundt han, og å gi han et rusfritt alternativ. Vi regner med at du kanskje allerede har snakket med han om hans rusbruk, men hvis du trenger noen tips for samtale, kan du finne en guide på våre nettsider. Det å motivere han for å bli nykter kan være en stor oppgave, og er ikke nødvendigvis primært deres ansvar – selv om vi skjønner at dere gjerne vil hjelpe. Dere kan informere han om at det finnes hjelp å få, blant annet gjennom henvisning fra fastlegen. Han kan for eksempel få henvisning til samtaler på (rus)poliklinikk, hvis det er det han trenger. Dere kan også tipse han om helsestasjon for ungdom. og/eller utekontakten der han bor.

Når det gjelder bruk av tvang ovenfor voksne rusmiddelavhengige, er kriteriene strenge. Det må blant annet være fare for liv og helse for at man skal ha hjemmel for å tvangsbehandle noen.  Hvis kriteriene ikke er oppfylt, er det ingen som kan tvinge han til å bli rusfri, altså må han selv velge hvorvidt han skal søke hjelp.