Hei. Jeg er så uheldig at jeg tidvis drikker litt for mye, og kan supplere med andre stoffer. Jeg har oppsøkt dps for hjelp. Det har vært stor bedring siden før og etter den mnd jeg har gått der. Fra å feste med alt tilbehør to ganger i uka, til å ha venta en mnd. Ikke fravær på jobb pga det. Dvs jeg ruser meg aldri før jeg skal på jobb/ eller på jobb. Jeg jobber som vernepleier og har medisinansvar. Men jeg er ikke pilleavhengig. Jeg jobber med adferdsanalyse med utagerende brukere. Så det nytter ikke å komme sliten eller rusa på jobb, i det annet personale ville sett det med en gang. Jeg har jobbet der i tre år, og har aldri fått spørsmålet om jeg har problemer med rus. Min psykolog på dps skremmer med å si at hun må muligens melde i fra til arbeidsgiver eller sånn. Jeg vil da miste autorisasjonen min. Hvor sannsynlig er det at de melder fra? jeg vil jo miste alt jeg har. Og er redd det kan gå ordentlig galt. Jeg spurte konkret om hva de legger vekt på for å melde fra, og da sa de pille avhengighet. Noe jeg ikke har. Bør jeg være redd nå? hvordan skal jeg forholde meg til dette nå? er livredd for å miste jobben min. Min terskel for å oppsøke hjelp har vært kanskje lavere med tanke på forbruk enn andre pasienter. De vil ta blodprøve av meg. Vet dere hva det vil innebære? veldig bekymra nå. Prøver å lese lovverket, men er ikke sikker. På forhånd takk for hjelp. Jeg har kontantkort så får ikke ringt dere.

Kvinne, 36 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det virker som om konsekvensene av ditt rusbruk er litt uklart, ikke bare for deg, men også for din psykolog. Vi vet ikke hvilket lovverk du har forsøkt å lese, men i  Loven om helsepersonell kapittel 11 §57  står det som følger; «Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen«.

I lovteksten står det altså at «Statens helsetilsyn – kan kalle tilbake autorisasjon når personen er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig…..». Når og hvorfor en person ikke er egnet til å utøve sitt yrke forsvarlig er ett skjønnsspørsmål. Derfor er det også vanskelig å si noen om hvor sannsynlig det er at psykologen melder fra, og du mister din autorisasjon.

Du skriver at du tidvis drikker litt for mye og kan supplere med andre stoffer, men skriver ikke hvilke stoffer.  Er det snakk om illegale narkotiske stoffer er det grunn til å tro at det kan utløse en strengere reaksjon, enn ved bruk av alkohol. En urin-/blodprøve vil kunne avdekke både alkohol og «andre stoffer». Om testen blir positiv avhenger jo av flere forhold som; hvor lang tid før testen du har brukt rusmidler, mengde du har brukt, type rusmiddel etc.

Hvis du føler deg usikker på hva som skjer, og hva som skal til for å beholde autorisasjonen din, anbefaler vi deg først og fremst å snakke ut med psykologen din om det. Psykologen din bør kunne være tydelig på hva som skal til for at hun melder. Du kan også ta kontakt med Akan, og/eller fagforeningen din (hvis du er medlem) som kan gi deg råd.