Kroppen produserer for lite dopamin. Har brukt metamina en stund ca 1 år, men bivirkninger har utløst store mengder med tics. Jeg har etterhvert blitt svært sliten og har kuttet medisinen.
Jeg er etter 3 dagen svært nedstemt med angst. Hvor lang tid vil dette ta?

Mann, 34 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Vi kan ikke gi noe sikkert svar på hvor lenge det kan vare, men du må regne med at det kan ta en uke eller lenger. I pakningsvedlegget til medisinen står det som følger «Grundig overvåkning er nødvendig ved seponering, da dette kan avdekke depresjon samt kronisk overaktivitet«. Derfor anbefaler vi deg å ta kontakt med lege eller legevakt hvis du ikke føler deg bra. Nedtrapping og/eller avslutning av Metamina skal gjøres i samråd med lege.