Hvor lenge er xanax i systemet? Er det måter å skylle det ut på?

Mann, 18 år fra


RUStelefonen svarer:

I utgangspunktet vil Xanax kunne påvises i opptil 4-7 døgn etter siste inntak. Tiden fra inntak av et stoff til urinanalysene slår om fra positive til negative, er avhengig av hvilket stoff som er tatt, dosestørrelse, antall doser, hvor lang tid inntaket har pågått o.l. I tillegg er det store individuelle variasjoner, slik at det er vanskelig å sette eksakte grenser. (Kilder: Fürst medisinsk laboratorium., folkehelseinstituttet og St. Olavs sykehus). Vi kjenner ikke til noen metoder når det gjelder å fjerne spor av Xanax.