Hei! Etter en traumatisk hendelse ble jeg satt på vival 10-15 mg pr dag. Gikk på det ett år, stoppet og hadde det topp i tre døgn før noen abstinenser satte inn.. Jeg er må satt på sobril (eget ønske i stedet for vival) og skal seponere fra de ila to uker. Har da vært tre uker uten vival.
1. Vil jeg få samme grusomme abstinenser etter sobril?
2. Vil vival-helvete være over det verste etter tre uker?
Litt tåler jeg:)

Kvinne, 36 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Sobril regnes som et noe mildere medikament enn Vival. Dette skulle tilsi noe mildere abstinenser. Du sier ikke hvor mye Sobril du bruker og dette er av vesentlig betydning for hvordan du vil oppleve det. Det viktige er at du trapper ned langsom og over en lengre periode. Om du vil være over det verste etter tre uker kommer an på flere ting: Hvor lenge og mye du har brukt, hvor sakte du trapper ned, hva du mener med «det verste» osv. Det vil bli gradvis bedre, men for mange – særlig\ved høyt forbruk over tid – kan det ta lang tid (måneder). I ditt tilfelle vil det nok ikke ta flere måneder, men kanskje en eller to. Etter noen uker vil du i hvert fall kjenne at du blir gradvis bedre og dette vil forhåpentligvis være oppmuntrende og gi deg motivasjon til å holde ut.