Når man avslutter bruk av Antabus, hvor lang tid må en beregne før alkohol kan inntas?

Kvinne, 60 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Som svar på spørsmålet ditt om hvor lang tid du må vente før du kan innta alkohol, etter avsluttet bruk av Antabus, velger vi å sitere Felleskatalogen; «Pasienten skal ikke under noen omstendigheter innta alkohol under eller innen 2 uker etter avsluttet behandling, og pasient/pårørende må advares mot dette. Behandling med disulfiram kan forårsake legemiddelindusert leverskade. Dødelige tilfeller er rapportert«. Du kan lese mer om virkninger, bivirkninger og seponering i pakningsvedlegget til Antabus her på Felleskatalogen.