Hei. Jeg lurer på om det er farlig å ta Ery-Max 250mg, paracet, og alkohol, sammen. Tar nå 4 tabletter hver 6time med Ery-Max, tar to paracet hver 8time. Og i helgen ønsker eg å drikke, er dette mulig? Eller er det farlig? Kan det skje noe?

Kvinne, 29 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke kjent med at Ery-Max skal ha noen betydningsfulle interaksjoner med hverken alkohol eller Paracet – dette fremgår heller ikke av pakningsvedlegget. Likevel er dette noe legen din må bekrefte eller evt. avkrefte, ettersom vi ikke har så mye kunnskaper om dette preparatet.

Imidlertid vil vi fraråde en kombinasjon av alkohol og Paracet i seg selv. Hvorvidt blandingsbruk kan kalles farlig vil alltid være et spørsmål om mengde, men ettersom begge disse kan virke belastende på leveren og andre indre organer, anbefaler vi at du unngår en slik kombinasjon om mulig.