Søstra mi har drivd med narkotika, altså hasj, ecstasy, amfetamin sprøyte, og husker ikke hva mer! Og hu røyker hasj innimellom sier hun, men vi andre tror hu tar annet noe annet også, fordi hu har blitt mye mye værre, hu har blitt syltynn, vi tror hun har anoreksi pga hu ikke spiser noe og er syltynn og at hu bruker narkotika!

Burde vi sende hun på rehabilitering, altså tvangsinnlegge hun? Fordi hu er virkelig på kjøret nå

Sendt fra iOS-applikasjonen

Kvinne, 17 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Vi vet ikke så mye om søsteren din, hennes alder og livssituasjon for øvrig. Du spør om dere bør sende henne på rehabilitering, tvangsinnlegge henne? I utgangspunktet skal all behandling av rus- og/eller psykiske lidelser skje frivillig. Hvis hun ikke ønsker behandlig er det altså ikke noe dere bare kan sende henne på. Hvis hun er motivert for behandling må hun kontakte sin fastlege eller ruskonsulent på NAV for innsøkning til behandling. Se også vår guide til bekymringssamtaler.

Er det slik at du/dere mener at hun bør tvangsinnlegges på grunn av hennes tilstand,  må kravet rettes til NAV-kontoret hun tilhører. Vedtak om tvungen rusbehandling gjøres på grunnlag av helse og omsorgslovens kapittel 10.