Er det slik at deres oppdragsgiver spesifikt har bedt dere om å formidle avskrekkende informasjon om rusmidler? Isåfall; er dette en formell eller uformell muntlig instruks?

Mann, 33 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vårt mål er å gi faktainformasjon om rusmidler, både lovlige og illegale. Dessverre er rusmidler generelt potensielt skadelige, og dermed kan nok noe av informasjonen vi gir virke «avskrekkende» som du sier.