Hei! Jeg lurer på om NAV har juridisk rett til å spørre om urinprøve?

Kvinne, 23 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det kommer veldig an på omstendighetene. Vi kan ikke gi deg et skikkelig svar på dette uten at du sier noe mer konkret om hva slags tiltak du er i.

Dersom du mottar arbeidsavklaringspenger og er definert som «rusmiddelavhengig» eller er i en eller annen form for rusbehandling, kan NAV be om prøver som en betingelse for å fortsatt få penger. Dette kan du lese mer om i dette svaret på ung.no.

Spørsmålet ditt er også litt uklart formulert «har NAV rett til å spørre om prøve». Ja, de kan spørre deg om hva som helst. Kan de kreve det? Ja, i noen tilfeller kan de det. Kan de tvinge deg til å ta det? Nei, det kan de jo ikke, men da kan det hende konsekvensene blir at du mister en plass eller stønad fra NAV. Dette kommer som sagt an på omstendighetene.