Hei.

Jeg går på Remeron 30 mg, og lurer på hvordan det er iforhold til alkohol, hasj og kokain? Er det sånn at dette ikke skal blandes? Er det alvorlig farlig eller får man bare en annen effekt av rusmidlene?

Kvinne, 23 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Blandingsbruk vil alltid være et spørsmål om mengde. Men Felleskatalogen skriver bl.a. følgende om kombinasjonen av Remeron og alkohol:

Kan øke alkoholens dempende effekt på CNS [sentralnervesystemet], og alkoholholdig drikke bør derfor unngås.

Hasj er også et sentraldempende rusmiddel, og bør derfor unngås i kombinasjon med Remeron på lik linje med alkohol. Dessuten kan det diskuteres hvor godt hasj passer overens med diagnosen du i utgangspunktet mottar Remeron for, men dette er det du selv som må avgjøre.

Vi kjenner ikke til noen betydelige interaksjoner mellom Remeron og kokain, men vil på generelt grunnlag oppfordre deg til å være mest mulig forsiktig med en slik kombinasjon.