Skal reise et sted hvor jeg ikke kan ta drink. Hva kan jeg ta for å lette abstinensene. Svak dose sobril? Sedix som de selger på apoteket uten resept. Vitaminer? Har tenkt å kutte ut noen dager før turen og tar alvorlig tak i det når jeg er tilbake.

Kvinne, 62 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Ditt spørsmål er veldig generelt, og du sier ikke om du bruker/ikke bruker Sobril til vanlig, hvor mye du drikker til vanlig osv. Vi må derfor svare veldig generelt.

Hvor sterke medimkamenter du trenger er selvsagt avhengig av hvor omfattende alkoholbruken din er/har vært. Sobril virker mot alkoholabstinenser, og brukes mot blant annet dette. Reseptfrie medikamenter kan nok også gi en viss hjelp, men Sobril er mer potent. Vitaminer hjelper ikke mot abstineneser, men kan være nyttig rent helsemessig. Dersom du har svake til moderate abstinenser, bruk kun Sobril i noen få dager og i små mengder (Sobril er avhengighetsskapende). Dersom du har sterke abstinenser bør du være i kontakt med helsevesenet.

Dersom du ønsker mer hjelp og informasjon om mulig steder å få hjelp og/eller tips for å redusere alkoholbruken, ta gjerne kontakt med oss igjen.