Jeg innjiserte metadona fra martindale mye føre den ble tatt av markedet pga povidonforgiftning. Det jeg lurer på er om povidon kan skade kroppen når det er flere år siden man inntok det? Og hvilke skader kan oppdages når det er flere år siden man inntok?

Kvinne, 35 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi er kjent med at metadon fra Martindale ble tatt av markedet i 2014 grunnet skader og mulige dødsfall ved injisering. Bruk førte til opphopning av povidon i kroppen, noe som kunne gi skader på skjelett og indre organer.  Hvem og hvordan den enkelte blir skadet avhenger sikkert av mange ulike forhold. Det er ikke sikkert at du har tatt skade av din bruk for flere år siden. Hvis du bekymrer deg anbefaler vi deg uansett å ta kontakt med fastlegen for en grundig sjekk.