Imovane7.5mg. 1tablett kveld Bilkjøring morgen

Kvinne, 73 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Ifølge de nye helsekravene til førerkort er helsekravet oppfylt ved bruk Zopiklon (altså Imovane) dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring.