Kor lang tid tar det før Pinix forte er ute av kroppen.???

Kvinne, år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Pinex Forte inneholder kodein, enkeltinntak kan spores i blodet i rundt 1 døgn og i urinen i omkring 3 døgn etter inntak.