Kvinne, 25 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Vi ser ikke at du har skrevet noe spørsmål her, annet enn overskriften. Du kan snakke med et Veiledningssenter for pårørende om problematikk relatert til dette, eller ta kontakt med oss igjen.